Skip to content

SIAPA KITAPROFIL SYARIKAT

K & H RIATENTANG KAMI

K & H RIA adalah sebuah syarikat pertanian berpusat di Malaysia yang dikenali dengan keahlian dalam pengurusan pokok gaharu kynam cantuman. Sejak penubuhannya pada tahun 2023, syarikat kami telah menetapkan fokus yang kukuh dalam bidang penanaman pokok gaharu kynam cantuman secara sistematik.

Dalam usaha untuk mencapai standard kualiti yang tinggi, kami tidak hanya terlibat dalam penanaman secara perladangan, tetapi juga menyediakan perkhidmatan pembekalan benih gaharu kynam cantuman melalui tapak semaian yang terjamin kualitinya. Proses ini membantu mewujudkan asas yang kukuh untuk pertumbuhan dan pembangunan pokok yang berkualiti.

Selain itu, sebagai sebahagian daripada komitmen kami kepada tanggungjawab sosial dan alam sekitar, K & H RIA menawarkan perkhidmatan pencucian kayu gaharu kynam cantuman selepas penebangan. Ini bukan sahaja meningkatkan nilai hasil kayu gaharu, tetapi juga memberikan impak positif terhadap alam sekitar dengan mengurangkan pembaziran dan meningkatkan kecekapan pengeluaran.